Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zjistit více OK

To nejlepší z designové tvorby
Obchodní podmínky

Společnost ArtBe s.r.o., Rašínovo nábřeží 50/26, Praha 2, 12800, IČ: 03478416, DIČ: CZ03478416 (dále jen "provozovatel") na straně jedné a registrovaný uživatel uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel poskytuje registrovanému uživateli server ArtBe.cz ke zprostředkování koupě či prodeje originálních výrobků.

Registrací a užíváním internetového serveru ArtBe dává uživatel souhlas s níže uvedenými podmínkami užívání, které představují smluvní ujednání mezi provozovatelem ArtBe a registrovaným uživatelem, ať kupujícím, nebo tvůrci.

I. Stručný souhrn pravidel

• ArtBe je internetový portál pro zprostředkování prodeje a nákupu autorského, ručně vyráběného designového zboží mezi tvůrci a kupujícími. Provozovatel serveru ArtBe není tvůrcem a prodejcem zboží, ani jeho kupujícím.

• Zkontaktujete náš tým, pošlete ukázky své práce. A když vás zařadíme do výběru, vytvoříme vám na ArtBe výlohu.

ArtBe FEE ORIGINAL pro autorské značky původní tvorby:

83,33 Kč měsíčně - platba se provádí v jednorázové roční splátce ve výši 1000 Kč včetně DPH, resp. 38 EUR. Vaše výloha bude zveřejněna po připsání uvedené částky na účet ArtBe: 2000676835/2010, do poznámky uveďte jméno výlohy. IBAN: CZ4620100000002000676835, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Z každé realizované objednávky si ArtBe účtuje 10 procent plus DPH, tedy celkem 12, 1 procent provize. Tuto provizi vyúčtováváme jednou měsíčně na základě přehledu objednávek.

ArtBe FEE BOUTIQUES pro prodejce designového sortimentu:

166,66 Kč měsíčně - platba se provádí v jednorázové roční splátce ve výši 2000 Kč včetně DPH, resp. 75 EUR. Vaše výloha bude zveřejněna po připsání uvedené částky na účet ArtBe: 2000676835/2010, do poznámky uveďte jméno výlohy. IBAN: CZ4620100000002000676835, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Z každé realizované objednávky si ArtBe účtuje 20 procent plus DPH provize. Tuto provizi vyúčtováváme jednou měsíčně na základě přehledu objednávek.

II. Registrace

• Kupující neplatí provozovateli serveru ArtBe žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě.

• Registrovat se na serveru ArtBe mohou fyzické i právnické osoby starší 18 let. Součástí registrace je vyplnění osobních údajů potřebných pro zrealizování obchodu: jméno, příjmení, doručovací, popřípadě fakturační adresa, emailová adresa, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. V případě právnické á osoby se udává navíc obchodní název, IČ. Uživatelé se zavazují zadané údaje aktualizovat v případě jejich změny.

Registrací je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru ArtBe a uživatelem.

Registrací na serveru ArtBe nezískávají uživatelé žádný právní nárok na užívání webu ArtBe ani na uzavírání obchodních ujednání či smluv pod jeho jménem.

Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci tvůrci, popř. si vybrat pouze část z nabídky tvůrce pro zveřejnění na ArtBe. Provozovatel také může odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

ArtBe je oprávněn poskytnout kontaktní informace o uživateli protistraně (kupujícímu či prodávajícímu), když jsou nezbytné pro odeslání zboží, dotazu ke zboží či řešení reklamací.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Po ukončení své činnosti na ArtBe mohou uživatelé zažádat o odstranění všech informací z databáze serveru nebo takto mohou učinit sami.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a je nepřenositelná na jinou osobu bez souhlasu provozovatele.

III. Nakupování na ArtBe

Uvedené ceny za zboží na ArtBe jsou konečné, včetně poštovného.V případě zasílání zboží do zahraničí může prodejce k ceně zboží přičíst dodatečné poštovné. Kupující využívá možnosti plateb, které poskytuje kupující. Ty mohou být následující:

Dobírka – platba po převzetí zboží

Platba předem – bankovní převod na účet prodejce, služba PayPal

ArtBe nenese odpovědnost za zrealizování či nezrealizování platby, za chybně uvedené číslo účtu ze strany tvůrce ani za pozdní připsání úhrady na účet tvůrce.

Způsob distribuce

Kupující vybírá z nabídky distribuce uvedené u každého tvůrce. Ti mohou na ArtBe poskytovat tři možnosti distribuce:

Dobírka – distribuce přes Českou poštu, či jiným přepravcem

Doporučená zásilka – distribuce probíhá přes Českou poštu, kdy je platba za zboží placena předem na účet tvůrce či systémem Paypal.

Kurýr – distribuce probíhá kurýrní službou za podmínek, které tvůrce uvádí.

Provozovatel serveru ArtBe pouze zprostředkovává prodej a není odpovědný za prodávané zboží (jeho kvalitu, věrnost vyobrazení, dostupnost atp.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a jednotlivými tvůrci. Provozovatel serveru ArtBe rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. Provozovatel serveru ArtBe identitu tvůrců a kupujících neprověřuje.

Provozovatel serveru ArtBe se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Komunitní obsahy tvořené ArtBe týmem, tedy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

Kupující bere na vědomí, že zboží ve vytvořené objednávce může pocházet od různých tvůrců, tudíž se mohou u každého z nich lišit podmínky dodání (způsob platby a distribuce, poštovné je u všech výrobků již zahrnuto v ceně).

Kupující bere na vědomí, že zaslání objednávky pouze informuje tvůrce o svém zájmu o zboží.

Kupující bere na vědomí, že tvůrce musí na objednávku do 7 dní od jejího přijetí reagovat, a to následovně: schválit ji kompletně, schválit ji částečně nebo ji zamítnout. Pokud tvůrce na objednávku nezareaguje v daném termínu, bude objednávka ze strany ArtBe stornována.

Za samotné uzavření obchodu se považuje naplnění následujícího procesu:

Odeslání objednávky kupujícím a následné schválení kompletní nebo částečné objednávky ze strany tvůrce. V případě, že tvůrce schválí objednávku jen částečně, je momentem uzavření obchodu následné finální potvrzení částečné objednávky ze strany kupujícího.

Kupující má právo nepřijmout jen částečné odbavení objednávky: obchod se nerealizuje.

Ve chvíli uzavření obchodu mezi tvůrcem a kupujícím přechází zodpovědnost za platbu a distribuci objednaného zboží výhradně na vztah kupující-tvůrce. ArtBe nenese žádnou zodpovědnost za realizaci platby ze strany kupujícího, ani za distribuci zboží ze strany tvůrce.

Výhradní zodpovědnost za neuhrazení zboží nebo za nedodržení termínu na uhrazení nese kupující.

Výhradní zodpovědnost za nedodání nebo za pozdní dodání zboží nese tvůrce.

Případné konflikty vzniklé v procesu prodeje a distribuce zboží řeší kupující a tvůrce v plné zodpovědnosti sami a na vlastní náklady.

Kupující bere na vědomí, že objednaný balík bude ze strany tvůrce odeslaný v případě objednávky na dobírku maximálně do 14 kalendářních dní od uzavření obchodu v případě, že prodávající u svého zboží neuvádí jinak (např. u výroby zboží na míru a na zakázku atp.)

V případě, že dojde k nevyzvednutí dobírky v termínu určeném dopravcem, bude balík vrácený tvůrci a ten má právo zboží opět zahrnout do své nabídky na ArtBe.

Kupující se zavazuje v případě objednávky odeslané doporučeně na základě platby na účet – uhradit danou částku v co nejkratším čase, nejpozději však do 7 kalendářních dní od uzavření obchodu a obdržení informačního mailu s údaji k platbě.

V případě, že kupující neuhradí platbu za objednané zboží a nevyrozumí tvůrce prostřednictvím vnitřní pošty do 7 kalendářních dní od uzavření obchodu, má tvůrce právo stornovat objednávku a vrátit zboží z objednávky zpět do své nabídky na ArtBe. Tvůrce je povinen kupujícího předem o stornování objednávky informovat prostřednictvím vnitřní pošty.

Kupující bere na vědomí, že objednaný balík bude ze strany tvůrce distribuovaný až po uhrazení platby předem na účet tvůrce.

Tvůrce je povinnen zaslat objednaný balík maximálně do 14 kalendářních dnů po obdržení platby na účet, pokud u zboží neuvádí jinak (např. u zboží vyráběného na zakázku).

V případě, že tvůrce objednávku nedodá ve stanoveném čase (maximálně 14 kalendářních dní od potvrzení objednávky u dobírky a připsání peněz na účet u platby předem) nebo v případě, že objednávku dodá nekompletní nebo v neodpovídající kvalitě, má kupující možnost okomentovat nákup prostřednictvím oficiálního hodnocení tvůrce, které má k dispozici14 dní po oficiálním potvrzení objednávky. Přehled hodnocení je součástí každého profilu tvůrce a provozovatel ArtBe má na základě opakovaných záporných hodnoceních a prošetření historie komunikace mezi tvůrcem a kupujícím nebo při vážném porušení obchodních podmínek právo zrušit profil tvůrce na ArtBe.

ArtBe nezodpovídá za zrealizování nebo nezrealizování platby ze strany kupujícího.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí ohledně platby za balík, distribuce balíku, problémů s dodáním balíku nebo s dodaným zbožím (reklamace, záruka, vrácení peněz) má kupující možnost obrátit se přímo na tvůrce prostřednictvím vnitřní pošty. Tato komunikace probíhá soukromě mezi kupujícím a tvůrcem a přístup k obsahu z důvodu kontroly komunikace a jejího obsahu má pouze administrátor webu ArtBe.

Kupující a tvůrce nesmí v žádném případě využívat komunikaci ke sdílení svých kontaktních údajů či k dohodě o prodeji mimo ArtBe.

IV. Stornování objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku, kterou doposud tvůrci nepotvrdil, je ale třeba tvůrrce kontaktovat co nejdříve a požádat o zrušení objednávky prostřednictvím ikonky Napiš tvůrci, která je umístěna u konkrétního prodejce i zboží

Kupující má právo stornovat objednávku v případě, že již byla tvůrcem potvrzena a částka při platbě předem ještě nebyla uhrazená nejpozději do 7 dní.

V případě, že kupující chce stornovat již uhrazenou objednávku, která mu ještě nebyla doručena, je povinen kontaktovat tvůrce co nejdříve prostřednictvím vnitřní pošty a dohodnout s ním podmínky stornování. ArtBe v žádném případě nezodpovídá za vrácení peněz v případě stornování již zaplacené objednávky ze strany kupujícího. Vrácení peněz je třeba žádat od konkrétního tvůrce.

Pokud chce kupující stornovat objednávku po dodání zboží, je třeba se obrátit na konkrétního tvůrce prostřednictvím vnitřní pošty a další postup je výhradně věcí dohody mezi konkrétním prodejce a tvůrcem v rámci platných zákonů - zejména Občanského zákoníku .

ArtBe neodpovídá za vrácení peněz při stornování objednávky ze strany kupujícího a nezodpovídá ani za postup při vyřizování storna objednávky u konkrétního tvůrce.

V. Prodej na ArtBe

Server ArtBe je výběrovým webem originální a jedinečné české a slovenské tvorby. Registrace na ArtBe proto není automatická, ale až po schválení registrace provozovatelem, který zašle tvůrci kód potřebný pro registraci.

Zájemci o registraci na webu jako tvůrci uvedou v žádosti o registraci své obchodní údaje, přiloží fotografickou ukázku své tvorby a blíže popíší svou tvorbu. Na základě vyhodnocení těchto údajů bude zájemci zaslán příslušný kód potřebný pro vytvoření vlastní výlohy na ArtBe.

Prodávající bere na vědomí, že server ArtBe klade velký důraz na vizuální prezentaci prodávaného zboží a v případě nutnosti bude tvůrce požádán o přefocení, případně jinou kompozici nabízeného zboží. Taktéž může dojít k situaci, že provozovatel si vybere pouze část zboží z celkové nabídky tvůrce.

Web ArtBe je určen k prodeji nového originálního zboží, jehož je prodávající autorem nebo patří do týmu autorů, kteří stojí za výrobou zboží.

Na ArtBe je kromě zboží možno nabízet i kurzy, služby a workshopy, které souvisí s autorem a jeho tvorbou. 

Na ArtBe není možno nabízet materiál.

ArtBe vyslovené zakazuje propagaci násilí, pornografie a extremismu.  

Prodávající ručí za kvalitu a pravdivé vyobrazení nabízeného zboží. ArtBe nemá možnost kontrolovat kvalitu vyobrazeného zboží a nepřebírá za ni žádnou odpovědnost.

Tvůrce vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky. Zboží vystavené na ArtBe musí být zároveň určeno k prodeji, není dovoleno vkládat zboží jen na ukázku.

Tvůrce bere na vědomí, že při vkládání zboží je třeba zvolit kategorii pro umístění zboží, která mu nejvíce odpovídá. Z důvodu zvýšení efektivity vyhledávání vhodného zboží konkrétnímu kupujícímu, zavazuje se tvůrce zadat co nepřesnější kategorie ke zboží, včetně určení barev a stylu a zařazení do příslušné dárkové kategorie. Tvůrce má možnost pro dané zboží zvolit i více kategorií.

Tvůrce se zavazuje, že nebude zboží zařazovat do kategorií, které jeho nabízenému výrobku neodpovídají. V případě, že takto učiní, bude zboží z nevhodné kategorie odstraněno administrátorem ArtBe.

Tvůrce je informován o zájmu kupujícího pomocí vnitřní pošty ArtBe a dále výpisem v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a tvůrce může objednávku odmítnout (pomocí označené funkce - tlačítka). V případě zamítnutí objednávky je tvůrce povinen v kontaktním formuláři své odmítnutí zdůvodnit a tímto informovat o zamítnutí zákazníka.

Tvůrce musí kupujícího informovat pravdivě – poskytovat správné informace o zboží – jeho vlastnostech, materiálech, nákupních podmínkách, ručí za to, že prodejem zboží neporušuje žádná práva duševního vlastnictví či autorského zákona. Tvůrce musí jasně informovat o způsobu doručení a platby.

Prodej, distribuce zboží a vykazování zisků nabytých z aktivity na ArtBe je výhradně zodpovědnost konkrétního tvůrce. ArtBe nezodpovídá za právní způsobilost tvůrce k internetovému prodeji výrobků.

Tvůrce si je vědomý, že prodej zboží na internetu může vyžadovat vlastnictví živnostenského listu.

Cena za zboží je u každého výrobku zřetelně označena a je konečná. Za pochybení tvůrce při stanovení ceny nenese ArtBe žádnou zodpovědnost.

Pokud je tvůrce na ArtBe plátce DPH, je povinen upozornit na tuto skutečnost ve svém profilu a ceny u zboží uvádět včetně DPH.

Pokud je tvůrce podnikatel či živnostník a není plátce DPH, jsou ceny jeho výrobků na ArtBe uváděné jako ceny bez DPH.

Každý tvůrce na ArtBe je odpovědný za vyřízení reklamace podle platných právních předpisů České republiky.

Tvůrce nesmí konat v rozporu s dobrými mravy, nesmí propagovat a nabízet zboží, které by bylo v rozporu s vžitými tradicemi, které vykazuje známky diskriminace nebo vybočení z pravidel morálky uznávané při prodeji zboží.

Tvůrce nesmí prodávat zboží, které je chráněno autorskými nebo jinými právy.

Tvůrce musí v popisu zboží zahrnout následující informace

Popis rizik, které výrobek představuje – například vhodnost pro určitý věk u dětského zboží

Všechny informace důležité pro používání výrobků

Opatření, které je potřebné respektovat pro zabránění vzniku rizika pro kupujícího při používání výrobku

Způsob použití a údržby výrobku, nebezpečí, které případně vyplývá nesprávného použití nebo údržby, podmínek uchovávání a skladování výrobků

Tvůrce je povinný akceptovat podmínku, že prodej zboží uveřejněného na ArtBe, stejně jako komunikace ohledně prodeje zboží probíhá výhradně prostřednictvím vnitřní pošty ArtBe. Tato komunikace není přístupná žádnému jinému uživateli. ArtBe má ke komunikaci přístup za účelem kontroly jejího obsahu.

Tvůrce nesmí nikde na webu ArtBe, včetně vnitřní pošty při komunikaci se zákazníkem zveřejňovat jakékoli kontaktní informace.

Tvůrce nemůže poskytnout kupujícímu možnost osobního odběru zboží objednaného na ArtBe.

Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na ArtBe (ne však s odkazem mimo server ArtBe).
Tvůrce nesmí komunikovat se zákazníky ArtBe o možnosti prodeje mimo ArtBe (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop nebo jen informace o existenci vlastního e-shopu, případně přímá výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém ArtBe (protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

Každý tvůrce je povinný zachovávat a dodržovat pravidla kodexu chování a konat v souladu sezákonem č. 634/1992 Sbírky o ochraně spotřebitele a souvisejících zákonech o ochraně spotřebitele

Při porušení kodexu chování je provozovatel ArtBe oprávněn k okamžité výpovědi smluvního vztahu s tvůrcem, který vznikl registrací a následným schválení Podmínek používání ArtBe

Výpověď smluvního vztahu, který vznikl mezi ArtBe a registrovaným tvůrcem je možná oběma smluvními stranami bez udání důvodu. Tvůrce informuje provozovatele ArtBe o ukončení smluvního vztahu v elektronické podobě nebo poštou. Nabídku z webu je v případě ukončení smluvního vztahu schopen deaktivovat sám tvůrce, případně po obdržení oficiální výpovědi ze strany tvůrce může nabídku deaktivovat provozovatel.

Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli a zaměstnancům provozovatele.

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat tvůrce a nakupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení vnitřní poštou nebo kontaktováním provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.

VI. Provize a platby

 

Tvůrce je povinen uhradit provozovateli serveru ArtBe provizi 10% + DPH, boutiques provizi 20% + DPH za zprostředkování prodeje. Tato povinnost vzniká tvůrci v okamžiku přijetí objednávky od kupujícího mailem ze serveru ArtBe.

Cena každého výrobku propagovaného na ArtBe je cena bez provize, kterou si nárokuje ArtBe za zprostředkování obchodu.

Kupující platí částku za nakoupené zboží přímo tvůrci jedním ze zvolených způsobů platby. ArtBe si nárokuje provizi za zprostředkování obchodu vždy v momentě uzavření obchodu mezi kupujícím a tvůrcem.

Provize za každý prodaný výrobek na ArtBe se připisuje do seznamu provizí jednotlivých tvůrců. Přehled o provizích na ArtBe za jednotlivé prodané výrobky má tvůrce možnost průběžně sledovat na ArtBe v sekci Provize.

Provize jsou fakturovány hromadně jednou za měsíc, kdy prodejce obdrží fakturu emailem. Minimální hodnota objednávky nebo součtu objednávek pro vystavení faktury je 500 Kč. V případě nedosažení této částky v kalendářním roce bude zaslána faktura na provize ke konci kalendářního roku. Splatnost faktury je vždy 14 dní od data vystavení. Fakturu je třeba uhraditt převodem na účet ArtBe.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury nebo v případě jejího neuhrazení má ArtBe právo zrušit smluvní spolupráci s tvůrcem, která vznikla na základě odsouhlasení těchto podmínek a má možnost dale vymáhat úhradu provize právní cestou.

Provize je počítána z každého uzavřeného obchodu na ArtBe bez ohledu na to, zda došlo ke stornu objednávky ze strany kupujícího nebo tvůrce v jakékoli fázi objednávky. Stejně tak v případě sporu mezi tvůrcem a kupujícím nemá prodejce nárok na vrácení provize.

Tvůrce má v případě storno objednávky možnost zažádat o vrácení provize na základě prošetření komunikace mezi kupujícím a tvůrcem. V případě uznání storna je provize tvůrci vrácena vždy v nejbližší měsíční fakturaci formou odpočtu z faktury.

Provozovatel vystavuje tvůrci daňový doklad automaticky formou elektronické faktury k vytištění.

VII. Zodpovědnosti a práva na ArtBe.cz

ArtBe.cz nevstupuje do přímého vztahu s tvůrci.

ArtBe.cz není prodejcem nabízeného zboží od jednotlivých tvůrců prezentujících se na www.artbe.cz.

ArtBe nenese odpovědnost za nedodržení zákonně stanovených podmínek na straně tvůrců souvisejících s oprávněním prodeje zboží na základě živnostenského listu nebo jiného oprávnění, následným zdaněním příjmů, stejně jako příjmů plynoucích z prodeje výrobků na ArtBe.cz

ArtBe nezodpovídá za kvalitu, věrné vyobrazení nabízeného zboží jednotlivých tvůrců, kteří jsou povinni se řídit platnými právními předpisy.

ArtBe nepřebírá žádnou zodpovědnost za odpovídající kvalitu zobrazovaných výrobků. Jednotlivé výrobky neprochází žádnou kontrolou ze strany ArtBe.

ArtBe nepřebírá žádnou zodpovědnost za dostupnost nabízeného zboží ze strany tvůrců.

ArtBe nenese zodpovědnost za případné porušení autorských a vlastnických práv ze strany tvůrce při prodeji jednotlivých výrobků.

ArtBe nenese žádnou zodpovědnost za případné nepravdivé poznámky, které tvůrce uvádí u zboží, týkající se způsobu použití, možných rizik při používání, ceny či různých akcí a slev.

ArtBe nenese žádnou odpovědnost za nedodání zboží, opožděné dodání zboží, ať už zaviněné poštovním doručovatelem nebo nesprávně udanou adresou ze strany kupujícího. Nenese odpovědnost za poškození zboží zaviněné doručovatelem. Viditelně poškozený balík doporučujeme Nepřebírat!

ArtBe nenese žádnou zodpovědnost za zrealizování platby zboží ze strany kupujícího a vybavení objednávky ze strany tvůrce. Výhradní zodpovědnost za nedodání nebo neodpovídající a nekvalitní dodání zboží nese tvůrce. Případné konflikty vzniklé při procesu prodeje a distribuce zboží řeší tvůrce na vlastní náklady.

ArtBe nezodpovídá za reklamace a následné řešení reklamací, náhrady škody ani výměnu zboží či vrácení peněz. Všechny případné konflikty v rámci prodeje a distribuce zboží je kupující povinen řešit s jednotlivými tvůrci, u kterých zboží zakoupil.

Art Be si vyhrazuje právo na odstranění zakázaného zboží ze systému.

ArtBe si vyhrazuje právo na zrušení profilu tvůrce a zamezení opětovné registrace na stránkách www.artbe.cz bez udání konkrétního důvodu

ArtBe si vyhrazuje právo na zamezení přístupu na stránky www.artbe.cz kterémukoli registrovanému kupujícímu nebo tvůrci bez udání konkrétního důvodu.

ArtBe jako provozovatel webu nenese zodpovědnost za nepřerušení fungování webu. Provozovatel si vyhrazuje právo na předem neohlášené výpadky např. z důvodu technické údržby systému.

ArtBe se zavazuje nakládat s osobními informacemi registrovaných tvůrců i kupujících na webu citlivě.

ArtBe má právo používat tyto informace za účelem prezentace webu www.artbe.cz a pro účely vyplývající z fungování webu (např. poskytnutí údajů tvůrci v případě reklamace)

ArtBe.cz má právo použít fotografie výrobků registrovaných tvůrců za účelem propagace webového portálu www.artbe.cz prostřednictvím třetích stran i na samotném webu ArtBe.cz.

ArtBe.cz si vyhrazuje právo ukončit činnost webové stránky www.artbe.cz bez jakéhokoli udání důvodu a bez jakýchkoli nároků ze strany registrovaných prodávajících a kupujících na zachování kontinuity jejich fungování v rámci webu www.artbe.cz.

V případě ukončení provozu webu www.artbe.cz nevyplývají provozovatelům žádné povinnosti vůči registrovaným kupujícím a tvůrcům.

ArtBe žádným způsem nezaručuje uchovávání osobních informací tvůrců a kupujících po ukončení fungování webu artbe.cz

VIII. Závěrečná ustanovení

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru ArtBe.cz a vytvořených databází je zakázáno.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

Registrací na ArtBe.cz kupující bez výhrad akceptuje všechna ustanovení Podmínek používání ve znění platném v den registrace.

Kupující prohalšuje, že se před registrováním seznámil s těmito Podmínkami používání a že s nimi souhlasí.

V případě, že se prokáže kompetentním orgánem České republiky, že některá ustanovení těchto podmínek jsou neplatné nebo nevynutitelné, a to celkem nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotknuté.

Tvůrce a kupující registrací potvrzují, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, prostřednictvím vnitřní pošty jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Provozovatel: ArtBe, s.r.o., Rašínovo nábřeží 26, Praha 2, IČ: 03478416, DIČ: CZ03478416, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze dne 13. 10. 2014